Số lượng nhà bán được ở Toronto tiếp tục sút giảm

Toronto: theo bản tin của hội đồng địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến trong hôm thứ tư ngày 5 tháng 10 thì giá nhà trung bình ở thành phố Toronto đã sút giảm 4.25 phần trăm trong tháng 9 năm nay 2022, và đây là sự sút giảm đầu tiên của giá nhà trong thành phố Toronto kể từ mùa đông năm ngoái 2021.
Tuy nhiên cũng theo hội đồng địa ốc vùng Toronto thì giá nhà đã đứng không sút giảm trong tháng 9 nhiều, như những tháng trước: giá trung bình 1 căn nhà trong thành phố Toronto trong tháng 9 là $1,086,762, so với giá $1,079,795 trong tháng 8 trước đó.
Giá nhà bán sút giảm $50,000 trong tháng 9 năm nay so với giá nhà bán trong tháng 9 năm ngoái 2021.
Bản công bố cũng cho thấy là vì mức lãi suất nợ nhà tăng vọt, số lượng nhà bán được trong thành phố Toronto trong tháng 9 năm nay sút giãm 44.1 phần trăm trong vòng 1 năm.
Số lượng nhà được đăng bảng bán trong thành phố Toronto trong tháng 9, cũng ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua.
Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ mức 0.25 phần trăm trong tháng giêng lên đến 3.25 phần trăm như hiện nay.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email