Số lượng nhà bán được ở Vancouver gia tăng 29 phần trăm trong tháng 10

Vancouver: Theo những tin tức loan báo của hội đồng những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver thì số nhà bán được trong tháng 10 tại vùng đại thủ phủ Vancouver gia tăng 29 phần trăm trong vòng 1 năm, và đây là tháng 10 đứng hàng thứ 2 về số nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver từ trước đến nay.
Giá trung bình một căn nhà trong vùng đại thủ phủ Vancouver cũng gia tăng lên đến mức $1,045,100 một căn: gia tăng 6 phần trăm trong vòng 1 năm và gia tăng 0.4 phần trăm so với giá nhà trong tháng 9.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email