Số lượng nhà bán được ở Vancouver xuống đến mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua.

Vancouver: Theo bản công bố của hội đồng những nhà địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver phổ biến hôm thứ ba ngày 2 tháng 4, thì nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ này ngày một sa sút.
Trong tháng 3 vừa qua, tổng số nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Vancouver chỉ có 1,727 căn.
Trong khi giá nhà trung bình ở vùng đại thủ phủ đã sút giảm 7.7 phần trăm trong vòng 1 năm, và giá nhà đã giảm liên tiếp trong vòng 10 tháng qua.
Theo nhận định của hội đồng những nhà địa ốc thì tuy nền kinh tế ở tỉnh bang British Columbia vẫn tiến triển, số công ăn việc làm gia tăng, nhưng chính sách của chính quyền tỉnh bang đã làm giảm sự phát triển của nền kỹ nghệ địa ốc trong tỉnh bang.
Số lượng nhà bán được trong tháng 3 ở vùng đại thủ phủ Vancouver đã ở mức thấp nhất của 1 tháng trong vòng 30 năm qua.