Số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm trong 3 tháng liên tiếp

Toronto: Theo bản tin của hội đồng những nhà địa ốc vùng Toronto (TRREB) phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 6, thì số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto sút giảm trong tháng 5 vừa qua, và đây là lần sút giảm thứ 3 trong 3 tháng vừa qua.
Trong tháng 5, số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto là 7,283 căn: sút giảm 38.8 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 5 năm ngoái 2021.
Số nhà bán được trong tháng 5 sút giảm 9 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 4 trước đó.
Tất cả các loại nhà như nhà độc lập, condos.. đều có số lượng sút giảm trong tháng 5.
Một trong những lý do khiến số nhà bán được sút giảm là vì không còn nhiều người có khả năng mua nhà, sau khi mức lãi suất nợ nhà gia tăng: mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định đã lên đến mức 5.79 phần trăm.
Ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên 1.5 phần trăm vào đầu tháng 6, và sẽ còn cho gia tăng thêm nhiều lần nữa trong năm nay, với những ước tính là mức lãi suất căn bản vào cuối năm nay sẽ từ 2.5 phần trăm lên đến 3 phần trăm?
Như thế với mức lãi suất nợ nhà tiếp tục gia tăng, số người có khả năng mua nhà sút giảm, và kéo theo sự suy thoái của nền địa ốc Canada.
Giá trung bình 1 căn nhà trong thành phố Toronto hiện nay trong tháng 5 là $1,212,806, so với giá trung bình $1,334,544 vào tháng 2 năm nay 2022

Xem thêm

Nhận báo giá qua email