Số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ Vancouver nhiều kỷ lục

Tháng 12 của một năm thường là một tháng mà những chuyên gia địa ốc, những người mua hay bán nhà, xem là thời gian nghỉ ngơi, lo cho mùa lễ và chờ qua đến mùa xuân.

Nhưng tháng 12 vừa qua là một ngoại lệ, khi số lượng nhà bán được ở vùng thủ phủ Vancouver đã lên đến một kỷ lục mới.

Theo bản công bố của hội đồng các chuyên gia địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì trong tháng 12 vừa qua, số lượng nhà bán được ở vùng đại thủ phủ lên đến 3,093 căn, gia tăng 53.4 phần trăm so với số lượng nhà bán được cũng ở trong vùng đại thủ phủ trong tháng chạp năm ngoái 2019.

Theo bà Colette Gerber, chủ tịch hội đồng các chuyên gia địa ốc vùng đại thủ phủ Vancouver, thì số lượng nhà bán được trong tháng 12 năm 2020, đã vượt qua những ước tính của các chuyên gia, một trong những bất bình thường của mùa đại dịch.

Giá nhà ở vùng đại thủ phủ Vancouver cũng lên đến một kỷ lục mới: giá trung bình một căn nhà độc lập trong vùng đại thủ phủ lên đến mức $1,554,600.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email