Số lượng nhà bán được sút giảm trong tháng 6 ở Canada

Toronto: theo những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 6 tháng 7, số lượng nhà bán được đã sút giảm trong tháng 6 vừa qua ở Canada.
Theo những công bố thì trong tháng 6, số lượng nhà bán được ở hai vùng đại thủ phủ Toronto và Vancouver đã sút giảm, nhưng giá bán của những căn nhà này tiếp tục gia tăng.
Số lượng nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto trong tháng 6, sút giảm 7.6 phần trăm so với số lượng nhà bán được trong tháng 5 trước đó.
Tuy nhiên giá trung bình của những căn nhà bán được trong vùng đại thủ phủ Toronto là $1,050,300, gia tăng 20 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tại vùng đại thủ phủ Vancouver, số lượng nhà bán được trong tháng 6 sút giảm 11.9 phần trăm so với tháng 5 trước đó.
Giá bán trung bình 1 căn nhà ỏ vùng đại thủ phủ Vancouver là $1,175,100, hay gia tăng 14.5 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo ông Keith Stewart, kinh tế gia của hiệp hội những nhà địa ốc thành phố Vancouver thì giá nhà ở vùng này có thể đã lên đến đỉnh và sẽ không gia tăng nhiều trong những tháng sắp tới?

Nhận báo giá qua email