Số lượng nho lạnh dùng làm rượu băng trong năm nay quá ít

Niagra Falls: Theo tin tức của hiệp hội các nhà làm rượu ở tỉnh bang Ontario, VQA, phổ biến hôm thứ ba ngày 29 tháng chạp, thì số lượng nho lạnh dùng cho việc làm rượu băng ( ice wine) ở tỉnh bang Ontario trong mùa làm rượu băng năm nay 2020 chỉ có 1 ngàn tấn nho lạnh.
Đây là số lượng nho lạnh ít nhất so với số lượng nho lạnh dùng làm rượu băng ở tỉnh bang Ontario trong những năm trước, như trong năm ngoái số nho lạnh dùng làm rượu băng ở tỉnh bang này là 6 ngàn tấn. Và đây là số lượng nho lạnh thấp nhất dùng làm rượu băng trong vòng 20 năm qua ở tỉnh bang Ontario.
Không phải nho nào cũng dùng làm rượu băng được: thời tiết và nhiệt độ thay đổi, quá nóng hay quá lạnh cũng sẽ làm cho số lượng nho lạnh dùng được giảm đi.
Với số lượng nho lạnh sút giảm, số rượu băng bán ra cũng sẽ giảm và sẽ khiến giá bán những chai rượu băng này có thể tăng cao trong những tháng sắp tới?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email