Số lượng tiền chuyển ngân về Saigon lên đến mức kỷ lục trong năm 2020

Saigon: Theo tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 10 tháng 2, ông Nguyễn Hoàng Minh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh ở Saigon đã cho biết là số lượng tiền do những người Việt ở nước ngoài, chuyển về giúp gia đình ở Việt Nam trong năm 2020 lên đến 6.1 tỷ Mỹ kim, là một con số tiền chuyển về Việt Nam trong 1 năm ở mức kỷ lục.
Số tiền chuyển này mà báo chí trong nước gọi là “kiều hối” cao hơn con số dự đoán là 5.5 tỷ Mỹ kim, và cao hơn số lượng tiền chuyển về trong năm 2019 là 12 phần trăm.
Theo các nguồn tin báo chí thì số lượng tiền chuyển về Việt Nam gia tăng cao trong những ngày cận tết, vì có rất nhiều người không thể về ăn tết ở Việt Nam như những năm trước, nên họ gửi tiền về giúp gia đình.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email