Số người Ba Tư xin tỵ nạn ở Canada gia tăng gấp 3 lần

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 6 tháng giêng, số người Ba Tư đến Canada xin tỵ nạn trong thời gian gần đây, đã gia tăng gấp ba lần so với số người tỵ nạn trong những năm trước đó.
Số người xin tỵ nạn ở Canada đến từ Ba Tư có thể còn gia tăng nhiều hơn nữa, sau những biến động mới vừa xảy ra ở Trung đông, việc Hoa Kỳ bắn chết một tướng lãnh của Ba Tư.
Theo những thống kê thì cứ 1 trong 20 người Ba Tư, đến Canada theo diện du khách, làm việc ngắn hạn hay sinh viên du học, đã xin tỵ nạn ở lại Canada.
Cũng theo sở Thống Kê Canada thì trong năm 2019, trung bình một tháng có khoảng 125 người Ba Tư, đến Canada qua những cách thức khác nhau, đã xin tỵ nạn.
Số người xin tỵ nạn ở Canada đến từ Ba Tư đã đứng hàng đầu, cao hơn số người tỵ nạn từ các quốc gia khác như Mễ Tây Cơ, Afghanistan, Colombia hay Nigeria.
Hiện nay có trên 200 ngàn người gốc Ba Tư ở Canada mà phần lớn số người này sinh sống ở hai thành phố: vùng đại thủ phủ Toronto khoảng 100 ngàn người và 46 ngàn người ở thành phố Vancouver.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email