Số người bị lây nhiễm COVID-19 tăng vọt và ngập tràn tại bệnh viện Atlanta

Do hậu quả của đợt gia tăng về sự lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19 từ biến thể omicron trong thời gian gần đây, viện đại học Emory đã vừa loan báo quyết định chuyển chương trình giảng dạy tại trường trở về hình thức học qua mạng trực tuyến tại nhà.

Trong thông cáo gửi đến tất cả các sinh viên và nhân viên ban giảng huấn tại đại học, Viện Trưởng Gregory L. Fenves giải thích về lý do của quyết định này và cho biết rằng tuy biện pháp học qua mạng trực tuyến có nhiều điểm bất tiện, nhất là với nhiều người đã phải thay đổi nhiều kế hoạch để thích ứng trong gần hai năm qua, nhưng ban quản trị đại học vẫn phải tiếp tục cảnh giác và thích ứng kịp thời trước những thay đổi quá nhanh chóng, bất ngờ của dịch bệnh hầu có thể bảo đảm một môi trường an toàn và tốt đẹp cho mọi người.

Thông cáo cho biết bắt đầu từ ngày 31 tháng Giêng sắp tới, tất cả các lớp cho các sinh viên bậc cử nhân, và cao học cũng như chuyên nghiệp đều sẽ bắt đầu theo kiểu học qua mạng trực tuyến. Sự thay đổi này sẽ được giành ngoại lệ cho những sinh hoạt khám bệnh lâm sàng và nghiên cứu, cũng như các lớp của đại học Y khoa và một số hoạt động đặc biệt khác.

Viện trưởng Fenves cũng cho biết thêm là hiện nay đã có hơn 97% các sinh viên và nhân viên trong cộng đồng đại học Emory đều đã được chích ngừa, và mọi người cũng phải được chích ngừa liều thuốc booster về COVID-19 trước ngày 19 tháng Giêng sắp tới.

Nhận báo giá qua email