Số người Canadians hút cần sa gia tăng

Ottawa: Theo bản tin của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 21 tháng 2, thì số người Canadians hút cần sa hiện nay nhiều hơn số người hút vào năm 1985.
Trong vòng hơn 30 năm qua, số người Canadians từ tuổi 15 trở lên hút cần sa, đã gia tăng gấp đôi.
Bản tường trình cũng cho thấy là trong thập kỷ qua, số người trẻ hút cần sa ở Canada, đã không gia tăng mà còn sút giảm chút đỉnh.
Sở Thống Kê Canada đã tìm hiểu về số người sử dụng cần sa , trong khi chính quyền liên bang sẽ cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa này vào tháng 7 năm nay.
Sở Thống Kê Canada đã dựa vào những dữ kiện của 9 cuộc thăm dò dân ý quốc gia, để tìm ra những dữ kiện cho việc lưu hành cần sa ở Canada.
Trong năm 1985, có 5.6 phần trăm dân số dùng cần sa và con số này gia tăng lên đến 12.3 phần trăm vào năm 2015.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email