Số người Canadians thông thạo cả hai ngôn ngữ Anh và Pháp gia tăng

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ hai ngày 16 tháng chạp, thì càng ngày số những người Canadians biết hai thứ ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Pháp lại càng gia tăng.
Theo bản tường trình thì vào năm 2016, số người biết 2 thứ tiếng lên tới 17.9 phần trăm tổng số cư dân, tỷ lệ biết hai thứ tiếng cao nhất từ trước đến nay.
Cũng theo bản tường trình thì những người trẻ, nhất là những người ở tỉnh bang Quebec là lớp người có thể nói hai thứ tiếng: trong vòng từ năm 2006 cho đến 2016, số thiếu niên nam nữ từ 5 tuổi lên đến 17 tuổi có thể nói được hai thứ tiếng gia tăng từ mức 16 phần trăm lên đến 19 phần trăm.
Ngoài tỉnh bang Quebec, tỉnh bang New Brunswick là nơi có những gia tăng trong số người nói được hai thứ tiếng: trong năm 2016, 50 phần trăm những cư dân ở tỉnh bang Quebec có thể nói được hai thứ tiếng.
94 phần trăm những thiếu niên nam nữ ở tỉnh bang Quebec nói được hai thứ tiếng khi còn nhỏ, sẽ tiếp tục có khả năng nói hai thứ tiếng trong vòng 10 năm sau.
Biết hai thứ tiếng Anh Pháp là một trong những lợi điểm mà người ta có thể xin việc làm công chức liên bang, xin làm trong bộ ngoại giao cũng như các tòa đại sứ, và nhất là muốn làm thủ tướng Canada thì người đó cần phải biết hai thứ tiếng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email