Số người chết vì covid ở nước Đức đã vượt quá con số 100 ngàn người

Berlin: Theo những công bố phổ biến trong hôm thứ năm ngày 25 tháng 11, thì nước Đức là quốc gia Âu Châu thứ 5 có số người chết vì covid trên 100 ngàn người. Bốn quốc gia khác là Anh, Pháp, Nga và Ý Đại Lợi.
Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ năm thì với thêm 351 người chết, số người Đức chết vì covid trong vòng 2 năm qua lên đến 100,119 người.
Cũng trong ngày thứ năm 25 tháng 11, số người Đức nhiễm covid trong 1 ngày đã lên đến một kỷ lục mới là 75,961 người và nâng tổng số người Đức bị nhiễm covid lên đến 5.57 triệu người.
Tuy số người nhiễm covid gia tăng, nhưng không có nhiều người chết vì covid so sánh với thời gian đầu của trận đại dịch.
Các nhà chuyên môn đã nhận định là nhờ vào việc chủng ngừa, mà số người bị nhiễm covid, chết đã sút giảm.
Nhưng số người nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện, phải nằm trong các khu cấp cứu lại gia tăng, và gây khó khăn cho các bệnh viện ở Đức.
Chính quyền Đức cũng kêu gọi những người đã được chủng ngừa covid hoàn toàn 2 mũi và thời gian đã hơn 6 tháng, thì nên đi chủng ngừa mũi bổ sung.
Tính đến nay trên thế giới có trên 259 triệu người nhiễm và trên 5.1 triệu người chết vì covid.
Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu với trên 48 triệu người Mỹ nhiễm và trên 755 ngàn người chết.
Tại Canada có trên 1.7 triệu người nhiễm và trên 29,500 người chết vì covid.

Tin tức khác...