Số người chết vì dùng nha phiến gia tăng ngày một nhiều ở Canada.

Ottawa: Cuộc khủng hoảng vì dùng nha phiến fentanyl ngày một tệ hại ở Canada.
Trong bản công bố của cơ quan y tế công cộng Canada phổ biến hôm thứ ba ngày 27 tháng 3, thì số người chết vì có liên quan đến nha phiến đã gia tăng ở Canada: trong năm 2017 có gần 4 ngàn người chết vì dùng loại ma túy này.
Theo các giới chức y tế thì tuy có những nỗ lực ngăn chận những người chết vì dùng nha phiến fentanyl quá liều lượng, trong năm 2016 nhưng dường như vẫn chưa đạt được những mong muốn.
Trong khoảng thời gian từ tháng giêng cho đến tháng 9 năm 2017, có 2,923 người chết vì liên quan đến việc sử dụng nha phiến ở Canada: gia tăng 45 phần trăm so với cùng thời gian của năm trước đó.
72 phần trăm những cái chết vì dùng nha phiến có liên quan đến chất fentanyl: những người sử dụng đã chết vì liều lượng fentanyl quá cao.
76 phần trăm những người chết vì dùng nha phiến là những người đàn ông và tỉnh bang có nhiều người chết vì dùng nha phiến quá liều là tỉnh bang British Columbia, đứng hàng thứ nhì là tỉnh bang Ontario và sau đó là tỉnh bang Alberta.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email