Số người chết vì viêm phổi corona gia tăng cao từng ngày

Hồ Bắc: Tính đến cuối ngày 31 tháng giêng, giới chức tỉnh Hồ Bắc báo cáo là có thêm 45 người chết vì vi rút corona, và thêm 1,300 người bị nhiễm vi rút.
Như thế con số người bị nhiễm vi rút corona đã lên đến 11 ngàn người và có 258 người chết.
Số người bị nhiễm vi rút corona đã xảy ra ở 25 quốc gia. Tại Canada có 3 người bị nhiễm vi rút này.
Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây là trong dịch bệnh SARS kéo dài trong 2 năm 2002 và 2003, có 8 ngàn người nhiễm bệnh SARS trên toàn thế giới và có 741 người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email