Số người lây nhiễm covid sút giảm, tỉnh bang Quebec chuẩn bị chủng ngừa cho trẻ em dưới 5 tuổi

Montreal: Theo những công bố của bộ y tế tỉnh bang Quebec phổ biến hôm thứ hai ngày 25 tháng 7, thì những dữ kiện cho thấy là số người bị lây nhiễm covid sút giảm, trong khi các cơ quan y tế tỉnh bang chuiẩn bị việc chủng ngừa cho trẻ em tuổi từ 6 tháng cho đến 5 tuổi.
Theo cơ quan y tế tỉnh bang Quebec thì số người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang xuống còn 2,086 người và trong số này có 59 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Số người nhiễm covid cũng sút giảm trong tuần qua.
Đồng thời bắt đầu từ ngày thứ hai 25 tháng 7, các bậc cha mẹ có thể mang con từ 6 tháng lên đến 5 tuổi đến các y viện xin chủng ngừa covid.
Trong ngày 14 tháng 7 vừa qua, bộ y tế liên bang Canada đã chuẩn y việc cho dùng thuốc chủng Moderna , chủng ngừa cho các trẻ em dưới 5 tuổi.
Theo bác sĩ Luc Boileau, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang Quebec, thì tỉnh bang đã nhận được 70 ngàn liều thuốc chủng Moderna cho trẻ em, với lượng của những liều thuốc chủng này bằng 1 phần tư lượng thuốc chủng cho người lớn.
Bác sĩ Boileau cũng cho biết mỗi em nhỏ sẽ cần chủng ngừa covid hai mũi.
Tỉnh bang Quebec có khoảng 400 ngàn trẻ em dưới 5 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email