Số người lây nhiễm covid tại tỉnh bang Ontario xuống đến mức thấp nhất từ tháng 10 năm ngoái 2020.

Toronto : Số người nhiễm covid trong ngày thứ ba 16 tháng 2 ở tỉnh bang Ontario xuống còn 847 người.
Đây là con số người nhiễm covid thấp nhất ở tỉnh bang Ontario trong 1 ngày, kể từ tháng 10 năm ngoái 2020.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trên đà đi xuống: sút giảm dưới mức 1 ngàn người một ngày kể từ ngày chúa nhật 14 tháng 2 cho đến ngày thứ tư 17 tháng 2.
Trong số những người nhiễm covid trong ngày thứ ba, có 257 người ở Toronto, 170 người ở vùng Peel, 131 người ở vùng York, 53 người ở thủ đô Ottawa.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario cũng giảm còn 719 người.
Trong số 719 người này có 298 người phải nằm trong khu cấp cứu và 211 người phải dùng máy trợ thở.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email