Số người mua nhà phải mượn tiền nợ nhà tư nhân ở tỉnh bang Ontario gia tăng.

Toronto: Theo bản tin của đài CBC vừa phổ biến trong hôm thứ tư ngày 31 tháng 8, thì với mức lãi suất nợ nhà gia tăng cao, nhiều người đã không đủ điều kiện mượn nợ nhà từ các ngân hàng, khi mức lãi suất cao trong khi lương của họ ở mức thấp.
Vì thế số người mua nhà ở vùng đại thủ phủ Toronto phải chuyển qua mượn tiền nợ nhà từ những công ty tài chánh tư nhân gia tăng.
Theo những thống kê thì số tiền mà cư dân tỉnh bang Ontario mượn nợ nhà tư nhân đã gia tăng từ con số 13 tỷ dollars trong năm 2019 lên đến 22.4 tỷ dollars trong năm 2021.
Những công ty tài chánh tư nhân có thể cho người ta mượn nợ nhà, với những điều kiện dễ dãi hơn so với việc mượn tiền nợ nhà từ các ngân hàng chính.
Nhiều người phải mượn tiền nợ nhà từ các công ty tài chánh tư nhân vì họ không có đủ điều kiện mượn nợ nhà thông thường ( Conventional mortgage).
Một người được quyền mượn nợ nhà thông thường ở Canada, nếu người này mua nhà, trả tiền trước ít nhất là 20 phần trăm và phần còn lại thì mượn ngân hàng.
Mượn tiền nợ nhà tư nhân có những khó khăn như sau:
– Mức lãi suất nợ nhà tư nhân cao hơn mức lãi suất nợ nhà thông thường.
-Người mượn sẽ còn phải trả thêm nhiều phí tổn khác , tùy theo những điều kiện mà các công ty cho mượn nợ nhà tư nhân đặt ra.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email