Số người mượn nợ nhà ở Mỹ tăng mạnh

New York: Sau một thời gian ngắn ngừng nghỉ trong cuối tháng 6, những người muốn mua nhà ở Mỹ lại bắt đầu quay lại tìm mua nhà, vì mức lãi suất nợ nhà hiện nay ở Hoa Kỳ đã xuống thấp đến mức klỷ lục.
Số đơn xin mượn tiền mua nhà ở Mỹ trong tháng 6 gia tăng 33 phần trăm so với cùng thời gian trong năm ngoái.
Số người muốn mua nhà gia tăng, nhưng khó khăn là không có nhiều nhà bán trên thị trường.
Tiền nợ trung bình của một người mua nhà ở Mỹ là $510,400 với mức lãi suất 3.29 phần trăm của loại nợ 30 năm cố định: chưa bao giờ mức lãi suất nợ nhà ở Mỹ lại xuống đến mức thấp như thế!

Tin tức khác...