Số người Mỹ bị nhiễm covid gia tăng cao đến mức kỷ lục

New York: Những tin tức loan báo trong hôm thứ ba ngày 20 tháng 10 cho thấy là số người Mỹ bị nhiễm covid tiếp tục gia tăng lên đến những kỷ lục mới trong những ngày qua.
Các chuyên gia y tế cũng lo lắng là mùa thu và mùa đông sắp về và kèm theo với dịch cúm, sẽ gây những khó khăn cho các bệnh viện trong việc thâu nhận các bệnh nhân mà dự trù sẽ gia tăng rất cao?
Trong ngày thứ hai 19 tháng 10, có 58,300 người Mỹ nhiễm covid, một mức cao chưa từng thấy kể từ ngày 22 tháng 7 năm nay 2020, khi có 67,200 người nhiễm covid trong 1 ngày ở Mỹ.
Số người Mỹ nhiễm covid đã gia tăng 70 phần trăm, kể từ ngày 12 tháng 9, khi số người Mỹ bị nhiễm vi rút chỉ có 34,300 người.
Các chuyên gia y tế lo sợ là mùa lạnh về sẽ khiến người ta tụ tập ở trong nhà nhiều hơn và sẽ gây ra việc lây nhiễm covid cũng gia tăng.
14 tiểu bang Hoa Kỳ cũng loan báo là số người nhiễm covid ở các tiểu bang này lên đến những kỷ lục mới.
Tính đến ngày thứ ba 20 tháng 10, có trên 8.2 triệu người nhiễm covid ở Hoa Kỳ và trong số này có trên 220 ngàn người chết.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email