Số người Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm bệnh viện lên đến một kỷ lục mới

New York: Theo những tin tức vừa phổ biến thì trong ngày thứ hai 10 tháng giêng, số người Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện đã lên đến một kỷ lục mới: tổng cộng có 132,646 bệnh nhân bị covid phải nằm trong bệnh viện trong hôm thứ hai.
Mức kỷ lục trước đây là 132, 051 người phải nằm trong bệnh viện vào tháng giêng năm ngoái 2021.
Trong vòng 3 tuần lễ qua, số người Mỹ bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện gia tăng gấp đôi.
Biến thể omicron đã trở thành biến thể lan truyền nhiều nhất ở Mỹ, qua mặt biến thể delta, tuy là loại biến thể omicron không gây bệnh nặng như loài biến thể delta.
Các tiểu bang có số bệnh nhân bị nhiễm covid phải nằm điều trị trong các bệnh viện ở mức kỷ lục mới là Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Vermont, Virginia, Washington D.C., and Wisconsin
Theo những tin tức cập nhật trong ngày thứ ba 11 tháng giêng thì con số người Mỹ bị covid và phải nằm trong bệnh viện, gia tăng lên đến một kỷ lục mới là 145,982 người. Trong số này có gần 24 ngàn người Mỹ phải nằm trong các khu cấp cứu.