Số người Mỹ mượn tiền mua nhà sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Quỹ Dự Trữ liên bang Hoa Kỳ đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản nhiều lần trong năm nay: từ ở mức 0.25 phần trăm lên 1.5 phần trăm.
Sự gia tăng của mức lãi suất căn bản sẽ kéo theo sự gia tăng của lãi suất nợ nhà: loại nợ 30 năm cố định đã lên đến gần 6 phần trăm.
Mức lãi suất nợ nhà gia tăng sẽ làm giảm đi số người Mỹ có khả năng mua nhà.
Theo những công bố của hiệp hội những nhà ngân hàng cho mượn tiền nợ nhà ở Mỹ, the Mortgage Bankers Association, thì số lượng người mượn nợ nhà trong tuần lễ tính đến ngày 15 tháng 7, đã sút giảm 6 phần trăm so với số lượng người mượn nợ nhà trong tuần trước đó và sút giảm 19 phần trăm trong vòng 1 năm.
Theo những tiên đoán của các chuyên gia tài chánh thì trong tuần lễ sắp tới, quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ sẽ còn cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm? Và như thế số người Mỹ không có khả năng mua nhà, mượn nợ nhà sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Nhận báo giá qua email