Số người Mỹ nhiễm và chết vì covid sút giảm mạnh mẽ

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 16 tháng 2, số người Mỹ nhiễm và chết vì covid trong 1 ngày đã giảm mạnh mẽ trong những ngày qua, trong khi số người được chủng ngừa covid gia tăng.
Trong ngày thứ ba, có 994 người Mỹ chết so với số trên 4,100 người vào ngày 27 tháng giêng.
Số người Mỹ nhiễm covid trong ngày thứ ba ở mức trên 55 ngàn người, so với con số trên 300 ngàn người nhiễm covid vào ngày 8 tháng giêng.
Trong khi đó chính quyền Hoa Kỳ đã phân phối trên 70 triệu liều thuốc chủng ngừa và trên 50 triệu người Mỹ đã được chích.
Tính đến ngày thứ ba có trên 27.7 triệu người Mỹ nhiễm covid và trong số này có trên 486 ngàn người chết.
Trên toàn thế giới, số lượng người nhiễm covid cũng sút giảm mạnh.
Tại nước Anh số người nhiễm covid trong một ngày giảm xuống dưới mức 10 ngàn người, so với con số trên 68 ngàn người một ngày vào giữa tháng giêng.
Tại Canada số người nhiễm covid trong ngày 14 tháng 2 còn ở mức 2,400 người so với con số trên 8,600 người một ngày vào giữa tháng giêng.
Với những tin vui đang diễn ra ở trên toàn thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch, cũng giúp cho chính quyền các quốc gia đã và đang cho mở cửa lại nền kinh tế.
Theo các phân tích gia của ngân hàng JP Morgan Hoa Kỳ thì đại dịch sẽ kết thúc vào tháng 4 năm nay?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email