Số người Mỹ nhiễm và chết vì covid sút giảm mạnh: trận đại dịch sắp kết thúc?

New York: Những tin vui đang diễn ra trong trận chiến chống covid ở Hoa Kỳ.
Trong khi có hàng triệu người Mỹ được chủng ngừa hàng ngày và tổng thống Joe Biden cũng lạc quan là đến tháng 5 này, tức là trong vòng 2 tháng nữa, tất cả những cư dân Mỹ, những người muốn chủng ngừa, sẽ được chủng ngừa covid.
Vào đầu tháng giêng năm nay, một ngày có đến trên 300 ngàn người Mỹ nhiễm và trên 4,400 người chết vì covid.
Theo những báo cáo thì trong ngày chúa nhật 7 tháng 3 vừa qua, chỉ có 40,336 người Mỹ nhiễm, sút giảm trên 86 phần trăm và trong số này có 682 người chết hay số người chết giảm 84.5 phần trăm.
Nền kinh tế Mỹ cũng rộn ràng mở cửa trở lại.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email