Số người Mỹ thất nghiệp đã xuống đến mức thấp nhất trong 50 năm qua

New York: Theo bản công bố của bộ lao động Hoa Kỳ phổ biến trong hôm thứ năm ngày 30 tháng chạp, thì số người Mỹ xin thất nghiệp trong tuần trước đó đã sút giảm đến mức thấp nhất trong hơn 50 năm qua, cho dù số người nhiễm covid đã lên đến mức kỷ lục ở Mỹ.
Trong tuần lễ tính đến ngày 25 tháng chạp, chỉ có 198 ngàn người Mỹ xin tiền thất nghiệp.
Nếu tính số trung bình người xin tiền thất nghiệp trong vòng 4 tuần qua, thì chỉ có 199,250 người xin thất nghiệp và là con số người xin thất nghiệp thấp nhất từ ngày 25 tháng 10 năm 1969 cho đến nay.
Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã giảm xuống còn 4.2 phần trăm so với mức thất nghiệp 14.8 phần trăm vào tháng 4 năm 2020.

Nhận báo giá qua email