Số người Mỹ xin mượn lại nợ nhà gia tăng 20 phần trăm

New York: Trong năm qua 2020, mức lãi suất nợ nhà ở Hoa Kỳ đã sút giảm trên 10 lần tới những mức lãi suất thấp nhất trong lịch sử Mỹ: mức lãi suất nợ nhà 30 năm cố định xuống thấp hơn 2.6 phần trăm.
Tuy nhiên bắt đầu trong những ngày đầu năm nay 2021, mức lãi suất nợ nhà bắt đầu gia tăng và đã khiến số người Mỹ có nợ nhà, đã xin mượn lại nợ nhà cũng như số người mua nhà gia tăng, vì họ sợ sẽ không còn mượn lại nợ nhà với mức lãi suất thấp như hiện nay, nếu chần chờ.
Theo hiệp hội những ngân hàng cho mượn nỡ nhà, MBA, thì trong tuần vừa qua 8 tháng giêng, số đơn xin mượn lại nợ nhà đã gia tăng 20 phần trăm.
Được biết mức lãi suất nợ nhà 30 năm cố định đã lên đến 2.88 phần trăm trong tuần qua.
Theo nhận định của những chuyên gia tài chánh thì với những dự tính của tân tổng thống Biden sẽ tài trợ thêm cho cư dân $2,000, đồng thời với chương trình chủng ngừa đang xúc tiến mạnh mẽ, sẽ giúp nền kinh tế phát triển trỏ lại và giúp cho nền kỹ nghệ địa ốc tiến triển mạnh.
Cũng theo những thống kê thì số người mua nhà lần đầu tiên đã gia tăng mạnh trong thời đại dịch

Xem thêm

Nhận báo giá qua email