Số người ngoại quốc mua nhà ở thành phố Montreal gia tăng.

Montreal: Theo bản công bố của cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa ở Canada , CMHC, thì có những gia tăng trong số người ngoại quốc mua nhà ở thành phố Montreal trong năm nay 2017.
Điều này cho thấy là những nhà đầu tư ngoại quốc bắt đầu chú trọng vào việc mua nhà ở thành phố Montreal, sau khi giá nhà ở hai vùng thủ phủ Vancouver và Toronto đã lên quá cao.
Tỷ lệ số người ngoại quốc mua nhà ở vùng trung tâm thành phố Montreal và khu vực Nuns’ Island lên đến 7.6 phần trăm trong năm nay.
Trong số những nhà đầu tư ngoại quốc mua nhà ở thành phố Montreal thì 21 phần những người này là những nhà đầu tư Trung quốc.
Theo ông Bob Dugan, kinh tế gia trưởng của cơ quan CMHC thì những nhà đầu tư ngoại quốc đã chuyển hướng về thành phố Montreal, nơi giá nhà còn quá rẻ so với giá nhà ở Toronto và Vancouver và đồng thời chính quyền thành phố Montreal nói riêng và chính quyền tỉnh bang Quebec nói chung, chưa có những biện pháp đánh thuế những nhà đầu tư ngoại quốc, như trường hợp đã xảy ra ở hai tỉnh bang Ontario và B.C.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email