Số người nhiễm covid gia tăng trên 1 ngàn người 1 ngày ở cả hai tỉnh bang Ontario và Quebec

Toronto:Số người bị nhiễm covid ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec tiếp tục gia tăng.
Trong ngày thứ bảy 31 tháng 10, có 1,015 người nhiễm covid trong vòng 1 ngày ở tỉnh bang Ontario, sau khi có 978 người bị nhiễm vi rút trong ngày trước đó.
Con số người nhiễm ở mức 1 ngàn người 1 ngày ở tỉnh bang Ontario, trùng hợp với những tiên đoán trong tháng 9 của các viên chức y tế trong tỉnh bang là vào giữa tháng 10, số người nhiễm ở tỉnh bang Ontario sẽ lên đến 1 ngàn người một ngày.
Phần lớn con số 1 ngàn người bị nhiễm này ở trong 4 khu vực trong tỉnh bang đã bị chuyển xuống giai đoạn 2 là vùng thủ phủ Toronto, vùng Peel, vùng York và thành phố Ottawa.
Trong ngày thứ bảy, có thêm 9 người chết vì covid và nâng tổng số người chết ở tỉnh bang Ontario vì covid lên đến 3,136 người.
Có 320 bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện và trong số này có 73 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp và trong số này có 54 người cần máy trợ thở.
Cũng theo các viên chức y tế tỉnh bang thì phần lớn những người nhiễm covid trong những ngày qua là những người từ 20 tuổi cho đến 39 tuổi.
Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 31 tháng 10, thì trong 24 tiếng đồng hồ trước đó có 1,064 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec.
Tổng số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec lên đến 106, 016 người và trong số này có 6,246 người chết.
Thành phố Montreal là nơi có nhiều người bị lây nhiễm covid nhất.
Có 503 người phải nằm trong các bệnh viện Quebec và có 82 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email