Số người nhiễm covid ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec tiếp tục lên đến 1 kỷ lục mới

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 30 tháng chạp, thì số người nhiễm covid ở hai tỉnh bang Quebec và Ontario tiếp tục tăng lên đến những kỷ lục mới, trong khi số người nhiễm covid ở tỉnh bang khác sút giảm.
Trong ngày thứ ba trước đó, tại tỉnh bang Ontario có thêm 2,900 người nhiễm covid và là một kỷ lục mới, và có thêm 19 người chết, nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 4,474 người.
Trong hôm thứ ba có gần 1 ngàn người nhiễm covid ở thành phố Toronto, gần 400 người nhiễm ở vùng Peel và cũng gần 400 người nhiễm ở vùng York.
Có đến 1,043 người phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario vì covid, và cũng là một con số cao nhất từ trước đến nay.
Có 323 người phải nằm trong khu cấp cứu khẩn cấp của các bệnh viện và trong số này có 204 người phải dùng máy trợ thở.
Tại tỉnh bang Quebec có 2,511 người bị nhiễm covid trong ngày thứ ba, và cũng là một con số kỷ lục và có thêm 41 người chết vì covid, nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Quebec lên đến 8,165 người.
Trong ngày thứ ba có 1,211 người phải nằm trong các bệnh viện của tỉnh bang Quebec và trong số này có 152 người phải nằm trong các khu cấp cứu khẩn cấp.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email