số người nhiễm covid ở Ontario tiếp tục tăng lên một kỷ lục mới

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 7 tháng 11, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã lên đến một kỷ lục mới.
Trong 24 tiếng đồng hồ trước đó có đến 1,132 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario, vượt quá con số 1,050 người nhiễm trong ngày thứ ba trước đó.
Số người nhiễm covid đã gia tăng mạnh ở tỉnh bang Ontario trong những ngày qua: trong ngày thứ sáu 6 tháng 11, có 1,003 người bị nhiễm covid, 998 người bị nhiễm trong ngày thứ năm và 987 người bị nhiễm trong ngày thứ tư.
Trong vòng 7 ngày qua, số người bị nhiễm covid trung bình một ngày là 1,013 người.
Tổng số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 82,825 người và có 3,220 người chết.
Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, có 39,200 cuộc thử nghiệm diễn ra ở tỉnh bang Ontari, chưa đạt được mức 100 ngàn thử nghiệm một ngày như các giới chức trong chính quyền mong muốn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email