Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lên trên 1,700 người một ngày trong 3 ngày liên tiếp

Toronto: Theo những tin tức vừa loan báo thì trong hôm thứ bảy ngày 20 tháng 3, có 1,791 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và có thêm 18 người chết.
Như thế trong 3 ngày liên tiếp qua, số người nhiễm covid trong 1 ngày đã lên đến trên 1,700 người, con số người nhiễm cao nhất trong 1 ngày ở tỉnh bang Ontario kể từ ngày 8 tháng 2 cho đến nay.
Tỷ lệ trung bình trong vòng 7 ngày, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong 1 ngày là 1,538 người.
Các chuyên gia y tế đã nói là làn sóng đại dịch thứ ba đang lan tràn ở tỉnh bang Ontario.
Trong số những người nhiễm covid trong ngày thứ bảy, có 495 người ở thành phố Toronto, 350 người ở vùng Peel và 177 người ở vùng York.
Hiện nay có 14,230 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario mà chưa khỏi bệnh, và là con số người nhiễm covid cao nhất kể từ ngày 8 tháng 2 cho đến nay.
Bác sĩ Colin Furness, bác sĩ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm tiên đoán là tỉnh bang Ontario sẽ có những ngày tháng khó khăn sắp tới để đối phó với đại dịch .
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Ontario cũng gia tăng: 796 người phải nằm trong bệnh viện và trong số này có 305 người phải nằm trong khu cấp cứu và 186 người cần máy trợ thở.
Trong khi đó ở tỉnh bang Quebec số người nhiễm và chết vì covid ngày một sút giảm: trong ngày thứ bảy có 648 người Quebecers nhiễm và có 5 người chế

Xem thêm

Nhận báo giá qua email