Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario sút giảm nhưng số bệnh nhân lại gia tăng.

Toronto: Trong những lo âu lại le lói những niềm hy vọng, khi số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario đã bắt đầu giảm.
Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong ngày thứ hai 19 tháng 4 đã xuống ở mức 3,469 người, sút giảm so với con số 4,447 người trong ngày chúa nhật , 4,362 người trong ngày thứ bảy và 4,812 người trong ngày thứ sáu 16 tháng 4.
Các chuyên gia y tế hy vọng là với những nỗ lực chủng ngừa cư dân, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario sẽ không còn tiếp tục tăng cao, từ từ giảm cường độ và đi xuống.
Tuy số người nhiễm covid sút giảm, số bệnh nhân bị covid ở trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario lại gia tăng: Có đến 2,360 bệnh nhân bị covid phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và đây là con số bệnh nhân cao nhất kể từ thời có đại dịch cho đến nay.
Trong số những bệnh nhân bị covid phải nằm trong bệnh viện, có 773 người phải nằm trong các khu cấp cứu và trong đó có 537 người phải dùng máy trợ thở.
Tỷ lệ lây nhiễm ở tỉnh bang Ontario vẫn ở mức 10 phần trăm.
Trong khi đó số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec đã sút giảm.
Trong ngày thứ hai 19 tháng 4, có 1,136 người Quebecers bị nhiễm covid và có thêm 17 người chết vì con vi rút corona. Trong những tuần trước trung bình 1 ngày có trên 1,500 người ở tỉnh bang Quebec bị nhiễm covid.
Số người bị covid và phải nằm trong các bệnh viện ở tỉnh bang Quebec là 694 người và trong số này có 177 người phải nằm trong các khu cấp cứu

Xem thêm

Nhận báo giá qua email