Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec đã xuống dưới mức 900 người

Montreal: Số người bị nhiễm covid sút giảm mãnh liệt trong tuần qua tại tỉnh bang Quebec.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 1 tháng hai, thì trong 24 tiếng đồng hồ trước đó, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebc đã giảm còn 890 người, và đây là số người nhiễm covid trong một ngáy ít nhất ở tỉnh bang Quebec, kể từ tháng 11 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Con số 890 người bị nhiễm cũng là con số người nhiễm covid thấp nhất so với số 2,819 người bị nhiễm ở tỉnh bang Quebec vào ngày 31 tháng chạp năm ngoái 2020.
Tại tỉnh bang Alberta số người nhiễm covid cũng giảm xuống còn ở mức dưới 500 người trong những ngày qua so với con số 1,800 người bị nhiễm một ngày, trong những ngày đầu tháng giêng.
Tại tỉnh bang Ontario, số người nhiễm một ngày cũng giảm từ mức trên 4 ngàn người trong những ngày đầu tháng giêng xuống còn dưới 2 ngàn người vào ngày 1 tháng hai vừa qua.
Số người bị nhiễm covid sút giảm giúp cho người ta thêm hy vọng là nền kinh tế của Canada sẽ được mở cửa trở lại trong những ngày giữa tháng hai??

Xem thêm

Nhận báo giá qua email