Số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec xuống đến mức thấp nhất, kể từ tháng 9 năm ngoái 2020.

Montreal: Theo những tin tức thông báo thì trong ngày thứ hai 15 tháng 2, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec giảm còn ở mức 669 người.
Đây là con số người lây nhiễm covid tại tỉnh bang Quebec trong một ngày thấp nhất kễ từ tháng 9 năm ngoái 2020 cho đến nay.
Trong 3 ngày liên tiếp qua, số người lây nhiễm covid ở tỉnh bang Quebec sút giảm dưới mức 1 ngàn người một ngày, so với số người nhiễm trên 2,500 người vào đầu tháng giêng.
Trong tổng số trên 278 ngàn người Quebecers bị nhiễm covid, chỉ còn 9,399 người còn bệnh và số người bị nhiễm covid mà phải nằm trong bệnh viện cũng giảm : chỉ còn 771 người phải nằm trong bệnh viện và trong số này có 134 người nằm trong khu cấp cứu.
Chính quyền tỉnh bang Quebec cũng như chính quyền của các tỉnh bang khác, đang bắt đầu chương trình cho học sinh trở lại trường và mở cửa lại nền kinh tế.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email