Số người nhiễm covid ở Toronto sút giảm dưới mức 300 người.

Toronto: Tính đến ngày chúa nhật 28 tháng 2, tỉnh bang Ontario đã có trên 300 ngàn người nhiễm covid, và gần 7 ngàn người chết.
Tuy nhiên có những tia hy vọng là trận đại dịch covid đã bắt đầu giảm sút cường độ lây nhiễm, gây chết người.
Trong ngày thứ bảy trước đó 27 tháng 2, chỉ có 1,062 người nhiễm và có thêm 20 người chết ở tỉnh bang Ontario.
Trong số những người bị nhiễm covid nhiều nhất ở tỉnh bang Ontario là thành phố Toronto, vùng Peel bao gồm các thành phố như Mississauga, Brampton và vùng York bao gồm những thành phố như Vaughan, Richmond Hill..
Tại thành phố Toronto trong ngày thứ bảy có thêm 259 người nhiễm, vùng Peel có 201 người nhiễm và vùng York có 86 người nhiễm.
Vùng York nơi số người nhiễm giảm nhiều, đã được mở cửa lại và ở cấp số màu đỏ, trong khi hai vùng Toronto và Peel, vì theo lời yêu cầu của các trưởng ty y tế khu vực, vẫn còn ở trong tình trạng phong tỏa.
Tuy nhiên với số người nhiễm ở hai vùng này ngày một giảm: tại thành phố Toronto số người nhiễm đã giảm dưới mức 300 người một ngày, giúp cho chúng ta thêm hy vọng là đến ngày 8 tháng 3 sắp tới, lệnh phong tỏa ở thành phố Toronto và vùng Peel sẽ được hủy bỏ!

Xem thêm

Nhận báo giá qua email