Số người nhiễm covid sút giảm dưới 1 ngàn người 1 ngày ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Những tin tức được chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo trong ngày thứ ba 16 tháng 2 vừa qua là những tin vui, khi con số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang này tiếp tục sút giảm.
Trong vòng hai ngày liên tiếp qua, số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario , đã ở dưới mức 1 ngàn người một ngày: có 964 người nhiễm covid trong ngày thứ hai và có 904 người nhiễm vi rút trong ngày thứ ba.
Trong ngày thứ ba, chỉ có 320 người nhiễm covid ở thành phố Toronto, 154 người nhiễm covid ở vùng Peel và 118 người nhiễm ở vùng York.
Vào ngày 22 tháng 2 sắp đến chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ loan báo việc hủy bỏ lệnh phong tỏa cho thành phố Toronto, vùng Peel và vùng York.
Tùy theo số người bị lây nhiễm covid ở ba vùng vừa kể, gia tăng hay sút giảm, mà chính quyền tỉnh bang sẽ ấn định màu của ba vùng này: nếu ít người nhiễm thì những vùng này sẽ được liệt kê vào vùng màu đỏ, còn nếu số người nhiễm không giảm thì chắc sẽ phải ở trong vùng màu xám.
Hiện cũng chỉ còn 743 người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và trong số này có 292 người phải nằm trong khu cấp cứu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email