Số người nhiễm covid trung bình 1 ngày tăng trên 700 người ở tỉnh bang Ontario.

Toronto: Trong bản công bố hôm thứ ba ngày 31 tháng 8, cơ quan y tế tỉnh bang Ontario cho biết là trong ngày thứ hai trước đó có thêm 525 người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario: sút giảm so với con số 694 người của ngày chúa nhật trước đó, nhưng cao hơn con số 486 người trong vòng 1 tuần.
Phần lớn những người nhiễm covid trong ngày thứ hai là những người chưa chủng ngừa.
Nếu tính theo tỷ lệ trung bình 7 ngày, thì số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 702 người, so với con số trung bình 600 người của tuần trước đó.
Có thêm 2 người chết vì covid trong ngày thứ hai.
Trong số 525 người bị nhiễm covid có 120 người ở thành phố Toronto, 60 người ở vùng Peel và 30 người ở vùng York.
Hiện có 336 người nhiễm covid phải nằm trong các bệnh viện của tỉnh bang Ontario.
Trong số 158 người phải nằm trong các khu cấp cứu có 83 người phải dùng máy trợ thở.
Tính đến ngày thứ hai 30 tháng 8, có 82 phần trăm cư dân trên 12 tuổi ở tỉnh bang Ontario đã được chủng ngừa covid 1 mũi thuốc và 76 phần trăm đã chủng ngừa hoàn toàn.