Số người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện sút giảm mạnh ở Quebec và Ontario

Toronto: Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Ontario và Quebec đã tiếp tục sút giảm.
Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ bảy 19 tháng 2, thì số cư dân bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện đã xuống còn 1,191 người, so với con số 1,704 người trong ngày thứ bảy tuần trước và so với con số trên 4,100 người vào giữa tháng giêng năm nay.
Có 329 bệnh nhân bị nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện, so với con số 414 người phải nằm trong các khu cấp cứu trong tuần trước.
Với số người lây nhiễm và phải nằm bệnh viện tiếp tục sút giảm, các giới chức thẩm quyền ở tỉnh bang Ontario đã nói đến việc hủy bỏ những ngăn cấm đại dịch: bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, sẽ không c1o giới hạn số người được vào các cơ sở thương mại, các nhà hàng, rạp hát, phòng tập thể dục.. Chứng thư chủng ngừa sẽ được hủy bỏ vào ngày 1 tháng 3, và việc bắt buộc phải đeo khẩu trang có thể sẽ được hủy bỏ vào ngày 15 tháng 3.
Tính đến nay 89 phần trăm cư dân tỉnh bang Ontario từ 5 tuổi trở lên đã được chủng ngừa covid 1 mũi và 85 phần trăm cư dân tỉnh bang được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi, trong khi 48 phần trăm cư dân trong tỉnh bang Ontario được chủng ngừa mũi bổ sung.
Tại tỉnh bang Quebec chỉ còn 1, 834 người bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện, so với con số 3,400 người phải nằm trong bệnh viện vào giữa tháng giêng. Trong số 1,834 người phải nằm trong bệnh viện, thì có 119 người phải nằm trong các khu cấp cứu.