Số người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện tỉnh bang Ontario có thể lên đến 3 ngàn người?

Toronto:Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ hai 18 tháng 4, thì số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong khu cấp cứu đã tăng lên quá con số 200 người, và đây là con số bệnh nhân ở Ontario phải nằm trong các khu cấp cứu tăng quá con số 200 người trong vòng 1 tháng qua.
Trong ngày thứ hai có 1,301 bệnh nhân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện.
Trong số 202 người nhiễm covid và phải nằm trong các khu cấp cứu bệnh viện tỉnh bang Ontario, có 91 người phải dùng máy trợ thở.
Trong khi đó các cuộc thử nghiệm nước thải trong các thành phố ở tỉnh bang Ontario cho thấy là số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid có thể lên đến 100 ngàn người một ngày?
Theo bản dự đoán của cơ quan tham vấn khoa học về covid của tỉnh bang Ontario thì con số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện có thể lên đến 3 ngàn người vào tháng 5 sắp đến?
Tưởng cũng nên nói thêm thời gian kinh khủng nhất của đại dịch covid ở tỉnh bang Ontario là vào tháng giêng vừa qua khi số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện lên đến trên 4 ngàn người và có 626 người phải nằm trong các khu cấp cứu.
Theo bác sĩ Isaac Bogoch, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm ở thành phố Toronto thì dựa vào những dữ kiện thâu thập được trong hệ thống nước thải, thì người ta có thể thấy là có những dấu hiệu là làn sóng đại dịch thứ 6 này đã lên đến đỉnh và đang trên đà đi xuống, nhưng chúng ta cũng cần chờ một thời gian xem sự suy giảm này có thật hay không?

Xem thêm

Nhận báo giá qua email