Số người nhiễm covid và phải nằm phòng cấp cứu ở tỉnh bang Ontario lên đến một kỷ lục mới

Toronto:Tuy có những nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc chủng ngừa cho cư dân, nhưng số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario tiếp tục gia tăng.
Những tin tức loan báo trong ngày chúa nhật 11 tháng 4 cho thấy là số người nhiễm covid trong ngày thứ bảy trước đó ở tỉnh bang Ontario, đã lên đến 4,456 người: một con số cao kỷ lục về số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario từ thời có đại dịch hoành hoành.
Tỷ lệ lây nhiễm ở tỉnh bang Ontario cũng gia tăng từ 6.5 phần trăm lên đến 7.7 phần trăm.
Có thêm 21 người chết vì covid trong hôm chúa nhật và nâng tổng số người chết vì covid ở tỉnh bang Ontario lên đến 7,552 người.
Có 1,513 người bị nhiễm covid và phải nằm trong bệnh viện, và trong đó có 605 người phải nằm ở các khu cấp cứu: cũng lại là một con số kỷ lục. Trong số 605 người nằm ở khu cấp cứu có 382 người cần máy trợ thở.
Đa số những người nhiễm covid trong ngày chúa nhật ở trong vùng đại thủ phủ Toronto, với 1,353 bị nhiễm ở Toronto, 860 người ở vùng Peel và 444 người ở vùng York.
Tại Quebec số người bị nhiễm covid cũng gia tăng trong ngày chúa nhật lên đến 1,535 người và có thêm 5 người chết.
Số người nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Quebec lên đến 608 người và trong số này có 139 người phải nằm ở trong các khu cấp cứu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email