Số người tham dự lễ hội Calgary Stampede lên đến mức kỷ lục

Calgary, Alberta: Lễ hội Calgary Stampede đã bắt đầu vào ngày thứ sáu 6 tháng 7 năm nay, và con số người tham dự ngay ngày đầu tiên đã lên đến 127,777 người, một con số kỷ lục khán giả của một ngày trong lễ hội Calgary Stampede hàng năm.
Trong năm ngoái 2018, số người tham dự lễ hội Calgary Stampede kéo dài trong 10 ngày với 1,800 tiết mục, lên đến 1.3 triệu người và giúp cho thành phố Calgary thu về số thương vụ lên đến 127 triệu dollars.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email