Số người thất nghiệp ở Mỹ xuống đến mức thấp nhất trong 52 năm qua

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 24 tháng 11, thì trong tuần lễ vừa qua, số người Mỹ xin thất nghiệp chỉ có 199 ngàn người và đây là con số người thất nghiệp thấp nhất trong vòng 52 năm qua, kể từ ngày 15 tháng 11 năm 1969 cho đến nay.
Tuy nhiên nếu điều chỉnh theo mùa, thì số người Mỹ thất nghiệp là 258,622 người và ở mức 7.6 phần trăm.
Trong khi đó với giá cả của tất cả các hàng hóa, những nhu yếu phẩm đều gia tăng, mức lạm phát đã ở mức cao nhất trong vòng 30 năm qua ở Hoa Kỳ.
Trong khi đó theo sở thống kê Canada thì tỷ lệ thất nghiệp ở Canada trong tháng 10 vừa qua ở mức 8.7 phần trăm.
Nền kinh tế của hai quốc gia Bắc Mỹ trên đà tiến triển trở lại với số công ăn việc làm gia tăng.

Tin tức khác...