Số người Trung Quốc vào Mỹ bất hợp pháp qua đường biên giới Mễ Tây Cơ tăng cao

Theo bản tin của cơ quan biên phòng Hoa Kỳ CBP phổ biến trong hôm 31/3, trong vòng 3 tháng đầu năm nay 2023, có đến 4,293 người Hoa vào Hoa Kỳ bất hợp pháp qua ngõ biên giới Mễ Tây Cơ, so với con số 1,987 người Hoa bị bắt giữ ở biên giới Mễ vào năm ngoái 2022.

Những người Trung Quốc, cũng là một trong hàng chục ngàn cư dân của nhiều quốc gia trên thế giới, đã tìm cách vào nước Mỹ bất hợp pháp qua ngã biên giới Mễ.

Theo các nguồn tin báo chí, số người Hoa tìm cách vào Mỹ bất hợp pháp gia tăng sau khi chính quyền Trung Quốc hủy bỏ việc cấm người Hoa du lịch sau đại dịch covid.

Những người Trung Quốc đã vượt hàng ngàn dặm, để tìm một quê hương mới.

Theo những nhận định của các nhà chuyên môn thì một khi những di dân lọt qua được biên giới và sống trà trộn vào dân số của nước Mỹ, thì họ có triển vọng là không bị bắt giữ và trục xuất ra khỏi nước này trong nhiều năm: kịp thời cho họ lập gia đình, sinh con đẻ cái và có hy vọng sẽ được ân xá trở thành thường trú nhân Mỹ trong những năm sau.

Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, các nhân viên an ninh biên phòng Mỹ, đã bắt giữ trên 900 ngàn người tìm cách vào Mỹ qua ngã biên giới Mễ.

Trong năm ngoái 2022, có đến 2.3 triệu di dân bất hợp pháp đã bị bắt giữ ở biên giới Mễ Tây Cơ.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email