Số người ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau sút giảm

Ottawa: Khi thủ tướng Justin Trudeau nắm chức thủ tướng vào cuối năm 2015, thì ông được xem như là một “golden boy” trên trường chính trị và chắc sẽ thiết lập cho ông một huyền thoại tương tự như thân phụ của ông , cố thủ tướng Pierre Trudeau,người đã giữ chức thủ tướng trên 15 năm.
Nhưng bây giờ chỉ còn 6 tháng nữa là cuộc bầu cử lại hạ viện liên bang sẽ diễn ra, và dường như thủ tướng Justin Trudeau , 47 tuổi, sẽ là một thủ tướng chỉ làm thủ tướng một nhiệm kỳ duy nhất, kể từ năm 1930 cho đến nay?
Vụ xì căng đan liên quan đến công ty xây cất SNC-Lavalin và đã khiến hai nữ tổng trưởng từ chức, đã gây những hậu quả xấu cho tăm tiếng của thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do.
Theo kết quả của những cuộc thăm dò dân ý, thì từ đầu năm cho đến nay đã giảm 6 phần trăm.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Nanos Research vừa phổ biến thì 34.9 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ nhà thủ lãnh Andrew Scheer và đảng Bảo Thủ, trong khi 32.8 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết, họ ủng hộ thủ tướng Justin Trudeau và đảng cầm quyền Tự Do.
Trong khi theo kết quả cuộc thăm dò của tổ chức Ipsos thì 40 phần trăm ủng hộ đảng Bảo Thủ và 30 phần trăm ủng hộ đảng Tự Do.
Một chính quyền thiểu số có thể có sau cuộc bầu cử hạ viện liên bang trong tháng 10 sắp đến.