Số người Việt bị Hoa Kỳ trục xuất trong năm 2017 gia tăng gấp đôi

Hoa Thịnh Đốn: Kể từ khi tổng thống Trump lên nắm quyền thì số thường trú nhân ở Hoa Kỳ, vì những vi phạm luật lệ, bị trục xuất khỏi nước Mỹ gia tăng gấp bội.
Trong số hàng trăm ngàn người đang ở trong tình trạng sắp sửa bị trục xuất , có khoảng 10 ngàn người Việt.
Tại phòng giam giữ của cơ quan kiểm soát di trú ICE ở thành phố Stewart, tiểu bang Georgia, ông Dy Nguyễn 31 tuổi, đang bị giam giữ, chờ ngày bị trục xuất.
Ông Dy Nguyễn đã bị giam giữ 4 tháng qua và chưa biết bao giờ có hy vọng được thả?
Tuy trước đây có những thỏa ước đồng ý giữa chính quyền Mỹ và chính quyền Hà Nội, là Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những người gốc Việt, đến Mỹ trước năm 1995.
Tuy nhiên từ khi ông Trump lên nắm quyền, cơ qua kiểm soát di dân và quan thuế (ICE) đã thay đổi hành động: bắt giữ tất cả những người Việt có tội trạng, và tìm cách trục xuất những người này, không kể là những người này đến Mỹ trước năm 1995.
Một người Việt khác là ông Hoang Trịnh, 41 tuổi, đến Mỹ khi ông ta mới có 4 tuổi vào năm 1980, đã bị giam giữ từ mùa hè năm 2017 cho đến nay.
Theo ông Raedy, phát ngôn viên của cơ quan kiểm soát di trú và thuế quan ICE thì trong năm 2017, Hoa Kỳ đã trục xuất 71 người Việt trở lại Việt Nam, gấp đôi con số những người Việt bị trục xuất vào năm 2016.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email