Số người vú em ngoại quốc được vào thường trú nhân sút giảm

Ottawa: Trong vòng 3 năm qua, số người vú em ngoại quốc, sau khi hành nghề ở Canada, được nhận vào thường trú nhân đã chỉ có tổng cộng 555 người, sau khi chính quyền liên bang đưa ra những điều kiện mới cần cho việc xin vào thường trú.
Vào năm 2014, cựu chính quyền đảng Bảo Thủ của thủ tướng Harper đã đưa ra những điều luật mới trong việc chấp thuận cho những người ngoại quốc hành nghề vú em (caregivers) được vào thường trú Canada.
Những điều kiện đó là họ phải biết tiếng Anh và phải tốt nghiệp đại học: trong vòng 3 năm qua có 2,730 người vú em ngoại quốc nộp đơn, chỉ có 555 người đủ điều kiện được nhận vào thường trú nhân Canada.
Những luật lệ cũ trong những năm trước, có khoảng 8 ngàn những vú em được nhận vào thường trú Canada hàng năm, từ năm 2006 cho đến 2014.
Những điều kiện cũ để được nhận vào thường trú nhân là những người làm nghề chăm sóc , sẽ chỉ cần làm nghề này hai năm và có lý lịch trong sạch.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email