Số người vượt biên giới Mỹ xin tỵ nạn ở canada tiếp tục tăng cao

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 8 tháng 5, thì Canada đang gặp khó khăn trong việc đối phó với nạn những người vượt biên giới Hoa Kỳ bất hợp pháp qua Canada xin tỵ nạn.
Với chính sách bài ngoại, ngăn cản di dân của chính quyền tổng thống Trump, số người vượt biên giới, qua Canada xin tỵ nạn ngày càng tăng.
Trong bản tường trình công bố hôm thứ ba ngày 7 tháng 5, ông Sylvain Ricard, chánh hậu kiểm liên bang cho biết là với số người tỵ nạn ngày một đông, việc cứu xét hồ sơ xin tỵ nạn của những người này có thể kéo dài trong 5 năm, kể từ khi họ nộp đơn cho đến khi đơn được cứu xét.
Việc trì trệ này cũng sẽ làm tốn kém rất nhiều cho công quỹ, vì theo luật thì một khi một người nộp đơn xin tỵ nạn ở Canada, thì chính quyền liên bang có nhiệm vụ phải nuôi nấng họ, cho họ những tiện nghi nha y tế , cho con cái của họ đi học cho đến khi có quyết định là thâu nhận họ hay không?
Rất nhiều những người tỵ nạn bị bác đơn, nhưng họ tìm cách trốn tránh và các cơ quan an ninh cũng chẳng có nhân lực mà truy tầm.
Trong bản ngân sách vừa công bố, chính quyền liên bang dự trù sẽ phải bỏ thêm 1.2 tỷ dollars cho các chi phí đón tiếp nuôi nấng những người xin tỵ nạn.