Số người vượt biên giới xin tỵ nạn gia tăng

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng chạp, thì tính đến cuối tháng 11 năm nay,có 16,522 người từ Hoa Kỳ, vượt biên giới xin tỵ nạn ở Canada.
Trong số 16,522 người này, cơ quan di trú và tỵ nạn liên bang mới chỉ cứu xét 2,198 người, và chấp nhận tình trạng tỵ nạn cho 1,187 người hay 54 phần trăm những người đã được cứu xét.
Nếu tính tổng số những người đến Canada xin tỵ nạn bằng đường hàng không, bằng cách vượt biên giới thì tính đến tháng 11 năm nay, có 43 ngàn người đến Canada xin tỵ nạn. Đây là con số người xin tỵ nạn cao nhất, dù chưa hết năm, trong vòng 16 năm qua.
Trong thời gian cứu xét đơn của hàng chục ngàn người tỵ nạn bất hợp pháp, chính quyền liên bang sẽ tài trợ tài chánh, cung cấp các dịch vụ y khoa miễn phí cho số người này.
Một khi những người này bị khước từ không được cơ quan di trú thâu nhận, họ có quyền kháng cáo, và đơn xin kháng cáo có thể sẽ không được xét xử trong nhiều năm. Và trong thời gian đó, chính quyền liên bang sẽ tiếp tục nuôi nấng, chăm sóc sức khỏe cho những người tỵ nạn này , bằng tiền đóng thuế của dân chúng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email