Số người xin nhập quốc tịch Canada gia tăng

Ottawa: Sau những nới lỏng về điều kiện xin nhập quốc tịch Canada của chính quyền liên bang, số người xin nhập tịch đã gia tăng trong những tháng qua.
Trước đây trung bình một tuần có 3,653 người nộp đơn xin nhập tịch, và con số này đã gia tăng lên đến 17,500 một tuần.
Trước đây trung bình 1 năm có 200 ngàn người xin vào quốc tịch Canada.
Những nới lỏng về điều kiện nhập tịch đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm nay.
Điều kiện xin nhập tịch có những thay đổi như sau:
-Ít nhất phải sống ở Canada trong 3 năm trong thời gian 5 năm trước khi xin nhập tịch.
-Những sinh viên du học ở Canada và người đến Canada làm việc tạm thời,cũng có thể tính thời gian mà những người này đi học hay đi làm tạm thời, vào điều kiện 3 năm hiện diện ở Canada.
-Những người cần phải biết tiếng Anh hay tiếng Pháp khi xin nhập tịch thay đổi từ 18 tuổi cho đến 54 tuổi, thay vì từ 14 tuổi cho đến 64 tuổi, theo những điều kiện trước đây.

Tuy nhiên lệ phí xin nhập tịch đã gia tăng lên đến mức $630 vào năm 2014 và 2015.
Nhưng lệ phí xin nhập tịch ở Canada vẫn thấp hơn so với lệ phí xin nhập tịch ở các quốc gia khác như Hoa Kỳ, Anh và Hòa Lan.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email