Số nhà bán được ở Mỹ trong tháng 4 sút giảm

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 20 tháng 5 của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ, thì số lượng nhà bán được ở Mỹ trong tháng 4 vừa qua đã sút giảm, và số lượng nhà bán được xuống đến mức thấp nhất kể từ thời có đại dịch covid cho đến nay.
Theo ông Lawrence Yun, kinh tế gia trưởng của hiệp hội những nhà địa ốc quốc gia Hoa Kỳ thì số lượng nhà bán được ở Mỹ, sẽ còn sút giảm thêm nữa trong những tháng sắp tới?
Tuy nhiên giá nhà bán đã không sút giảm: giá trung bình một căn nhà ở Mỹ trong tháng 4 là $391,200, gia tăng 14.8 phần trăm trong vòng 1 năm.
Tiền lời nợ nhà đã gia tăng ở Mỹ: loại nợ nhà 30 năm cố định ở Mỹ gia tăng từ mức 3.66 phần trăm trong tháng 2 năm nay 2022, đã lên tới 5.45 phần trăm trong tháng 4.
Một số đông những gia đình trẻ đã gặp khó khăn để dành đủ tiền đặt cọc mua nhà, trong khi giá mướn nhà cũng đã gia tăng cao đến những kỷ lục mới.
Các chuyên gia tài chánh cũng tiên đoán là số nhà mới xây bán được trong tháng 5 tới sẽ tiếp tục sút giảm, và đây là lần sút giảm liên tiếp thứ 5 trong 5 tháng qua: số nhà bán được thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2020 cho đến nay.